Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

Archive for September 2017

Tổ chức quốc tế FHI360 đến thăm quan, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng

Ngày 27 tháng 09 năm 2017, đại diện tổ chức quốc tế FHI360 đến thăm quan, làm việc và trao đổi kinh nghiệm tại Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng về việc tiếp cận và triển khai Dự Án Alive and Thrive về chương trình chăm sóc sơ sinh thiết yếu.

Xem tiếp

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện Phụ nữ TP. Đà Nẵng

Ngày 16 tháng 9 năm 2017 Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập Phòng Cháy Chữa Cháy dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Thành Phố Đà Nẵng. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực xử lý tình huống khi xảy ra cháy nổ. Mục đích bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân viên y tế và khách hàng tại Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng.

Xem tiếp