Bảng Vacxin tiêm chủng tại Bệnh viện Phụ nữ

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30 Chú ý: Theo dõi 30 phút sau tiêm tại phòng tiêm chủng Bài viết liên quanLịch trực toàn viện tháng 02-2020Triển khai tiêm chủng mở rộngBáo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015Một số yếu tố có khả … Đọc tiếp Bảng Vacxin tiêm chủng tại Bệnh viện Phụ nữ