Bảng Vacxin tiêm chủng tại Bệnh viện Phụ nữ

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00 Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30 Chú ý: Theo dõi 30 phút sau tiêm tại phòng tiêm chủng Bài viết liên quanThông báo tuyển dụng bác sĩ đa khoa (10/07/2019)Thông báo tuyển dụngThông báo tuyển dụngBệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng kỷ niệm 10 năm thành lậpDanh … Đọc tiếp Bảng Vacxin tiêm chủng tại Bệnh viện Phụ nữ