Bệnh viện Phụ nữ Thông báo

                       BỆNH VIỆN PHỤ NỮ 

                          THÔNG BÁO
* NGÀY 01/09/2014 (THỨ HAI) VÀ NGÀY 02/09/2014 (THỨ BA) BỆNH VIỆN KHÔNG TỔ CHỨC KHÁM BỆNH  (TRỪ TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU).

* LÝ DO: NGHỈ LỄ.

* BỆNH VIỆN LÀM BÙ NGÀY 06/09/2014 (THỨ BẢY) VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHYT.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

26C Chu Văn An, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)0236.2222055

Liên hệ email:

Liên hệ email:

cskh@benhvienphunu.vn

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám