Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

Confirmation

Thanks! Your email address is confirmed.

<iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRVl7KlCjFHSevf1cMGPidNGDyV2OJEMZ2iUyN2m1Lhk0Ym4cNBTGP1K6HvIZnAay2URmXnA65RBpdk/pubhtml?gid=0&amp;single=true&amp;widget=true&amp;headers=false”></iframe>