Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

Bác sĩ

BS. Nguyễn Văn Phước

Bằng cấp và chứng chỉ:

 

Bằng tốt nghiệp Đại học Y Huế năm 1995.
Giấy chứng nhận đào tạo Cộng hưởng từ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Giấy chứng nhận tham dự lớp tập huấn sau Đại học chuyên đề về “Bênh học và chẩn đoán hình ảnh vú” của Đại học Y Dược Huế
Giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo MRI tại Thụy Sĩ.

Kinh nghiệm:

Bác sĩ Bệnh viện Giao thông V – Đà Nẵng (1996 – 2000)
Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng (2000 – 2007)
Bác sĩ Trung tâm chỉnh hình – Phục hồi chức năng (2007 – 2008)
Làm việc tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng từ tháng 11/2008 đến nay.