Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

Bác sĩ

BS. CKI. Đinh Thị Tuyết Lan

Bằng cấp và chứng chỉ:

Bằng tốt nghiệp Đại học Y Huế năm 2003.

Bằng tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I – Đại học Y Huế chuyên ngành Sản khoa năm 2006.

Giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn Siêu âm đầu dò âm đạo Bệnh viện TW Huế từ 24/8/2007-24/10/2007.

Giấy chứng nhận tham dự lớp tập huấn sau Đại học chuyên đề về “Bệnh học và chẩn đoán hình ảnh vú” của Đại học Y Dược Huế từ ngày 13-15/9/2007.

Giấy chứng nhận tham gia lớp tập huấn Siêu âm Sản phụ khoa Bệnh viện TW Huế từ 12/11/2007-31/1/2008.

Chứng chỉ bổ túc chuyên khoa “Siêu âm tổng quát” Bệnh viện TW Huế từ 10/4/2007-18/7/2007.

Chứng chỉ bổ túc chuyên khoa “Soi cổ tử cung và tế bào âm đạo” Bệnh viện TW Huế từ 14/5/2007-14/8/2007.

Kinh nghiệm:

Làm việc tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng từ tháng 01/2009 đến nay.