Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

Bác sĩ

BS. CKI. Nguyễn Thị Thu

Bằng cấp và chứng chỉ:

Bằng tốt nghiệp Đại học Y Huế năm 1992.

Bằng tốt nghiệp chuyên khoa I – Đại học Y Huế năm 2006 (chuyên ngành Nhi khoa).

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Siêu âm tổng quát – Bệnh viện Đà Nẵng từ 20/7/2005-10/11/2005.

Kinh nghiệm:

 

Bác sĩ Trạm Y tế Phường Nam Dương (1995 – 1998)

Bác sĩ Trung tâm Chăm sóc sức khỏa sinh sản TP Đà Nẵng (1998 – 2008)

Làm việc tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng từ tháng 11/2008 đến nay.