Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

Bác sĩ

BS. CKI. Nguyễn Thị Tường Vi

Bằng cấp và chứng chỉ:

Bằng tốt nghiệp Đại học Y Huế năm 1991.
Bằng tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I năm 2003 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (chuyên ngành sản phụ khoa).
Giấy chứng nhận tham gia khóa học “Soi cổ tử cung” Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM từ 10/4/2001-10/7/2001.
Giấy chứng nhận tham gia khóa học “Lý thuyết về Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản” Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh từ 9/10/2000-16/10/2000.
Giấy chứng nhận Siêu âm thực hành khóa 3 từ ngày 23/3/2000 đến ngày 23/6/2000 của Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Tp. HCM.
Giấy chứng nhận phẫu thuật nội soi từ ngày 22/7/2011 đến ngày 22/10/2011 của trường Đại học Y khoa Huế.
Giấy chứng nhận Phẫu thuật Nội soi nâng cao từ ngày 13/2/2012 đến ngày 13/3/2012 tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.

Kinh nghiệm:

 

Làm việc tại Ban Y tế thành phố Đà Nẵng (1993-1996)
Làm việc tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (1996 – tháng 7/2009).
Làm việc tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng từ tháng 8/2009 đến nay