Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

Bác sĩ

ThS. BS. Võ Xuân Phúc

Bằng cấp:

 

Tốt nghiệp Đại học Y Huế.
Tốt thạc sỹ sản phụ khoa năm 2009.
Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú bệnh viện chuyên ngành sản phụ khoa năm 2009.

Kinh nghiệm:

Làm việc tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đà Nẵng từ năm 2010 – 2011.
Làm việc tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Phụ Sản Nhi – Đà Nẵng từ 2011 – tháng 9/2012.
Làm việc tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng từ tháng 10/2012 đến nay.

Tham gia nhiều lớp tập huấn chuyên ngành sản phụ khoa trong và ngoài nước