Hội thi tuyên truyền Nghị quyết TW 3 và 4

Hưởng ứng Hội thi tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) do Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố phát động, Chi bộ Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia ở Bảng thi số 3 với 14 đội thi, do Đảng bộ Cục Hải quan làm trưởng bảng.

Kết quả chung cuộc Vòng sơ khảo, Bảng thi số 3 vào ngày 28/7/2012, Chi bộ Bệnh viện Phụ nữ đã đạt giải Ba. Đây là Hội thi rất hữu ích và ý nghĩa, thông qua Hội thi, cán bộ, đảng viên đã hiểu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua đó giúp các Nghị quyết sớm đi vào thực tế, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.

26C Chu Văn An, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)0236.2222055

Liên hệ email:

Liên hệ email:

cskh@benhvienphunu.vn

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám