Quyền lợi của bệnh nhân có thẻ bảo hiểm Bảo Việt khi điều trị tại Bệnh viện Phụ nữ TP. Đà Nẵng

Theo thỏa thuận hợp tác ngày 17 tháng 7 năm 2009 về việc cung cấp dịch vụ thanh toán  trực tiếp chi phí y tế giữa Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và Bảo hiểm Bảo Việt,


Bảo Việt cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp cho bệnh viện các khoản chi phí khám và chữa bệnh phát sinh của người được bảo hiểm khi tham gia các chương trình bảo hiểm Bảo Việt. Phạm vi của bảo lãnh thanh toán theo thỏa thuận này áp dụng cho các chi phí y tế nội trú (Người được bảo hiểm phải điều trị ít nhất 24 giờ liên tục tại bệnh viện)

* Đối tượng áp dụng:
– Đối tượng được Bảo Việt bảo lãnh chi phí y tế là những người có tên trong Danh sách người tham gia bảo hiểm của Bảo Việt và đã được cấp thẻ bảo lãnh.
* Thủ tục:
Bệnh nhân khi đến điều trị tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cần xuất trình:
– Thẻ Bảo hiểm Bảo Việt theo qui định
– Giấy tờ tùy thân có ảnh.
Bệnh viện phụ nữ sẽ cùng với Bảo hiểm Bảo Việt xác nhận thông tin bệnh nhân và thông báo tiếp nhận bảo hiểm Bảo Việt cho bệnh nhân trong thời gian là 30 phút kể từ khi Bảo Việt nhận được đầy đủ thông tin từ bệnh nhân gồm: Giấy đề nghị bảo lãnh thanh toán viện phí (theo mẫu), thẻ Bảo hiểm Bảo Việt theo qui định,  giấy tờ tùy thân có ảnh.
* Quyền lợi của bệnh nhân:

– Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng sẽ cung cấp những dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế tốt nhất trong điều kiện cho phép đối với những bệnh nhân có Bảo hiểm Bảo Việt. Toàn bộ chi phí điều trị phát sinh tại Bệnh viện của người được bảo hiểm sẽ được Bảo Việt bảo lãnh thanh toán 100%.

26C Chu Văn An, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)0236.2222055

Liên hệ email:

Liên hệ email:

cskh@benhvienphunu.vn

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám