Hội thi tuyên truyền Nghị quyết TW 3 và 4

Hưởng ứng Hội thi tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) do Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố phát động, Chi bộ Bệnh...

Read More

26C Chu Văn An, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)0236.2222055

Liên hệ email:

Liên hệ email:

cskh@benhvienphunu.vn

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám