Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

All Posts Tagged: Nghị quyết TW3

Hội thi tuyên truyền Nghị quyết TW 3 và 4

Hưởng ứng Hội thi tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) do Đảng ủy Khối Các cơ quan thành phố phát động, Chi bộ Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia ở Bảng thi số 3 với 14 đội thi, do Đảng bộ Cục Hải quan làm trưởng bảng.

Xem tiếp