Liên hệ: (0236)2222.055 Khám nhi, Tiêm chủng:(0236)6252.009

Khám bệnh : 7g30 - 17g00 | Đặt khám: (0236)2222.059
  Cấp cứu : 24/24 | Hotline: 0918.922.522

All Posts Tagged: tinh trùng

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

    Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (Intra Uterine Insemination: IUI) đã được John Hunter giới thiệu đầu tiên trên 200 năm khi ông sử dụng tinh dịch của người nam bơm vào âm đạo của người phụ nữ.

Xem tiếp