Thư mời chào cạnh tranh

Bệnh Viện Phụ Nữ TP Đà Nẵng  có kế hoạch mua sắm “thuốc,vật tư,hóa chất phục vụ khám chữa bệnh năm 2011” theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Bệnh viện kính mời tất cả các nhà cung cấp đủ năng lực, kinh nghiệm và có quan tâm đến tham gia chào hàng cạnh tranh để cung cấp một hoặc nhiều mặt hàng trong danh mục này. Mọi thông tin chi tiết về hàng hóa ,nhà cung cấp …. xin vui lòng liên hệ tại:

Bệnh  Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng

26 C Chu Văn An –  Thành Phố Đà Nẵng

ĐT : 05112222055, Fax : 05112222056

 Thời gian cung cấp hồ sơ chào hàng cạnh tranh: từ 8 h ngày 30/5 đến trước 9h ngày 15 tháng 60 năm 2011.(trong giờ hành chính)
Hồ sơ tham gia chào hàng phải được gửi đến (khoa) phòng : Tổ chức – Hành chính Bệnh Viện Phụ Nữ TP Đà Nẵng chậm nhất lúc  9 h, ngày 15 tháng  6 năm 2011 .
Hồ sơ dự thầu sễ được mở công khai vào 9.h, ngày 16 tháng 6 Năm 2011, tại “BV Phụ Nữ TP Đà Nẵng” số 26C Chu Văn An – TP ĐN.
Bệnh  viên Phụ Nữ TP Đà Nẵng kính mời đại diện các đơn vị tham gia chào hàng tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

26C Chu Văn An, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)0236.2222055

Liên hệ email:

Liên hệ email:

cskh@benhvienphunu.vn

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám