Tổ chức thành công Đại Hội Công Đoàn cơ sở lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thứ 7 ngày 30 tháng 9 năm 2017, Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở lần thứ 3 nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Đại hội diễn ra với sự tham gia của cán bộ công nhân viên đang công tác tại Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng nhằm mục đích bầu Ban chấp hành Công Đoàn mới để tiếp cận sâu sát nhu cầu và nguyện vọng của người lao động và đề ra những đường hướng hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên đang công tác tại Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng.
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ trước đã báo cáo các hoạt động đã thực hiện trong nhiệm kỳ trước và định hướng mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo. Công đoàn Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua; tham gia tích cực các hoạt động xã hội; 100% đoàn viên nữ đạt 2 giỏi “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.


Phát biểu tại Đại hội, Ths.Bs. Võ Xuân Phúc Bí thư Đảng ủy, Giám Đốc Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng biểu dương những thành tích Công đoàn Bệnh viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ trước và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Bên cạnh đó, Giám đốc cũng đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện và các tổ công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Lãnh đạo Bệnh viện kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của Bệnh viện để tham gia, đóng góp, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.


Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 7 đồng chí.
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng đã diễn ra và đạt được thành công tốt đẹp, tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn ngành y tế Thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viện, xây dựng Bệnh Viện Phụ Nữ Thành Phố Đà Nẵng ngày càng phát triển bền vững.

26C Chu Văn An, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Liên hệ làm việc

Liên hệ làm việc

(+84)0236.2222055

Liên hệ email:

Liên hệ email:

cskh@benhvienphunu.vn

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám trực tuyến

Đặt lịch khám